על יחידת טיוב רגולציההדף אמור לספר על היחידה שלנו
(מתי הוקמה ורקע להקמה, מבנה ארגוני, האנשים ביחידה, פרסומים)
זה סתם טקסט עזר:

להלן תוכלו למצוא מגוון מפרסומי היחידה ועוד מידע חשוב נוסף

ספר הרגולטורים הממשלתי- מיפוי כלל הרגולטורים במשרדי הממשלה. המיפוי הנוכחי בספר שואף לשקף תמונת מצב אשר מבטאת את הרגולטורים בפועל, דהיינו את יחידות הקצה שעוסקות ברגולציה. בחלק מן המקרים, הרגולטורים, כפי שהם מופיעים בספר, אינם בעלי הסמכות כפי שהיא מוגדרת בחוק (מכיוון שזו מוענקת לשר) אולם הם האחראים מטעם השר על גיבוש המדיניות והנורמות או על הפעלתן. כך שיותר מכל, משקף הספר את המבנה הארגוני של הפעלת הרגולציה במשרדי הממשלה השונים.

מדריך RIA- למידע נוסף לחצו כאן

מדריך לטיוב הרגולציה הקיימת- למידע נוסף לחץ כאן

החלטות ממשלה 2118- ריכוז מגוון החלטות הממשלה הנוגעות להפחתת הנטל הרגולטורי.

הישגי המהלך ומידע נוסף