תוכנית החומש

להלן תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי של 15 משרדי ממשלה.
התכנית מפרטת את התחומים בהם משרדי הממשלה ייבחנו אפשרויות להפחתה של הנטל הרגולטורי במשך השנים 2015-2019.

לפירוט נוסף לחצו כאן