רגולציה חכמה

מפתחת את החברה, מעודדת את הצמיחה

על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת"1 הנטל הרגולטורי -לחצו כאן      ;      על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי -לחצו כאן     ;      על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי -לחצו כאן
תכנית החומש הממשלתית
התכנית מציגה את התכנון החמש שנתי של כל משרד לטיוב הרגולציה שבאחריותו
דוחות
ריכוז כלל הדוחות של משרדי הממשלה
בתהליכי טיוב הרגולציה
רגולציות חדשות
הרגולציה המתוכננת במשרדי הממשלה
עדכון הרגולציה העולה על שולחן הכנסת והממשלה
על תהליכי טיוב הרגולציה
בואו להכיר לעומק את התהליכים השונים ואת המתודולוגיה העומדת בבסיסם
קולות קוראים
בואו להשתתף בשיח עם משרדי הממשלה על הרגולציות החשובות לכם
פרסומי היחידה
ספר הרגולטורים הממשלתי
מדריך לטיוב הרגולציה הקיימת
מדריך הערכת השפעות רגולציה(RIA)
הצצה לרגולציה בישראל
365
תחומי רגולציה
216
רגולטורים
כ- 700 *
הוראות חוק רגולטוריות
מטרות המהלך
-25% בעלות המצרפית
של הבירוקרטיה
5
שנים
תרבות שיתוף
(ציבור ובעלי עניין)
חדשה
הערכת
עלות-תועלת
CC license by rachid ahitass